Reglera bort privata bemanningsföretag inom vården

Svensk sjukvård håller världsklass. Samtidigt håller något på att hända. Stafetterna ökar som andel av sjukvårdens bemanning och skapar skenande kostnader samtidigt som kontinuiteten brister. Vården blir dyrare och sämre.

Agda 97 år, multisjuk och med behov av vårdbesök flera gånger i veckan, kan under en månad ha vårdats av upp till fem-åtta olika läkare. Det är inte rimligt och det är inte tryggt.

Vi har aldrig haft fler legitimerade läkare och sjuksköterskor i Sverige än vi har idag. Samtidigt har vi aldrig haft större arbetskraftbrist i nämnda yrkesgrupper. Orsakerna kan förklaras som många, men helt uppenbart är att det urholkar den gemensamma ekonomin och undergräver förtroendet för svensk sjukvård.

Region Västernorrland betalade under januari-juli förra året 278 miljoner till privatägda företag som hyrde ut stafettpersonal till vården. Det är en ökning med 20% från året innan.

Många konstgjorda försök har genomförts runtom i landet för att få fler egenanställda och minska stafettbemanningen. Till exempel beslutade Norrbottens läns landsting 2017 att tvärt sluta hyra in vårdpersonal. Följden blev att vårdverksamheter fick stänga. Under 2018 infördes lönetillägg för somliga sjuksköterskor och ett glesbygdstillägg för läkare i inlandet. I Västernorrland har det längre arbetats det med ledarskapsutveckling och kompetensväxling.

Inget av detta, eller andra åtgärder för att komma tillrätta med stafettbemanning, har långsiktigt inneburit fler egenanställda.

När landsting och regioner under de senaste fem åren försökt göra allt i sin makt utan att lyckas, krävs nu ett nationellt krafttag. Ett exempel på hur vi skulle kunna reglera otyget med stafetter, är att se närmare på vem som är polis.

En polisman är endast polis i det fall han är anställd av behörig polismyndighet. När en polis lämnar myndigheten, är han utbildad polis men ej legitimerad. Hen kan inte ta anställning hos ett vaktbolag och kalla sig för polis. Hen har endast legitimation som polis om hen är anställd av myndigheten. Myndigheten kan inte hyra in poliser från bemanningsföretag. Personer som vill arbeta som poliser, behöver ta anställning av en polismyndighet. Enkelt.

Polislag (1984:387) §4
”En polisman är tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om regeringen inte föreskriver något annat. Regeringen bestämmer vad som avses med polisman.”

Låt sjuksköterskor och läkare få samma legitimationsstatus! Om sjuksköterska eller läkare inte är direktanställd av kommun, landsting eller annan vårdgivare med patientnära vårdverksamhet bör de helt enkelt inte betraktas som legitimerade. Med patientnära vårdverksamhet menar jag att de själva ska bedriva vård direkt gentemot patient, det får helt enkelt inte vara en mellanhand så som ett bemanningsföretag.

Så skulle vi skapa ordning och reda i vården. Utan mellanhänder, kortsiktiga aktievinster och en ny familjeläkare varenda gång Agda besöker sin hälsocentral.

Den flexibilitet vårdföretagarna lyfter upp som fördel med stafettbemanning, är inte på långa vägar värd den enorma merkostnad samhället betalar och den otrygghet som skapas med bristande kontinuitet. Privata bemanningsföretag hör inte hemma i vården. Våra skattepengar ska gå till vården, inte till kapitalstarka aktieägare.

Med fler läkare och sjuksköterskor än någonsin bör Sverige kunna fortsätta hålla världsklass. Om fler av dessa välutbildade skulle ha en anställning direkt hos vårdgivarna, skulle fler patienter få vård i tid och med högre kontinuitet vilket skapar ett tryggare samhälle. Multisjuka Agda, 97 år, skulle kunna få träffa samma vårdpersonal under hela sitt vårdförlopp. Det gör henne tryggare och det gör oss tryggare.

Det ger oss ett starkare samhälle.

En reaktion till “Reglera bort privata bemanningsföretag inom vården

  1. Jag har rakt motsatt åsikt. Jag vill helt ta bort staten ur ALL tjänsteproduktion. Anledningen är att staten omöjligen kan driva verksamheter kostnadseffektivt och kvalitativt över tid.

    Vinstincitament är en garant för kostnadseffektivitet och kvalitet. En fri marknad, med konkurrens, mellan olika leverantörer, garanterar bra vård till korrekta priser och sunda arbetsplatser.

    Offentlig finansiering (skattefinansiering) och politiskt styrd drift (planekonomi) är en garant för att en verksamhet med tiden blir allt sämre att leverera vad som efterfrågas.

    Gilla

Kommentarsfunktionen är stängd.