Hemlösheten är ett misslyckande

Hemlöshet. Det är något speciellt med det ordet. Hemlöshet. Vem är egentligen hemlös?

Socialstyrelsen har flera definitioner av hemlöshet, men kort kan det nog beskrivas som så att det handlar om när man saknar fast bostadsadress, ett eget hem att sova i och det betraktas som en permanent eller långsiktig tillvaro.

Det kan vara kompisen som sover runt hos olika kompisar, det kan vara han som sover i trappuppgångar eller på gatan och det kan kanske vara hon som bor tillfälligt i ett skyddat boende på flykt från våld.

För lite drygt två år sedan gjorde Socialstyrelsen en större kartläggning om hemlöshet i Sverige. Fler än 33000 personer betraktades då som hemlösa. Det är en slående siffra. Alla bor inte på gatan, men alla saknar dom ett hem så som de flesta av oss tar för givet.

Hemlösheten finns i hela landet, även om den är mest synlig i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Nästan lika många är kvinnor som män.

Av de 33 000 personerna som kartlades 2017-2018, hade två av tre personer (22 000) varit i hemlöshet minst ett år. En av tio hade varit i hemlöshet mer än 10 år.

Det ska nämnas att många av de vuxna i den här kartläggningen, bodde i någon form av lösning på den sekundära bostadsmarknaden – korta andrahandskontrakt, ofta med socialtjänsten som hyrestagare.

Den grupp som däremot ökar flest i antal, är de som lever i så kallad akut hemlöshet. Till akut hemlöshet räknas personer som sover på gatan, i trappuppgångar osv. År 2011 var cirka 4500 personer akut hemlösa i Sverige. I kartläggningen 2017-2018, hade de ökat till 5935 personer. Det är en ökning motsvarande 31 procent. Detta gäller svenska medborgare och personer med svenskt uppehållstillstånd.

Sundsvall är en mellanstor stad i mitten av landet, med cirka 99 000 invånare. Där finns 662 personer hemlösa, enligt den senaste kartläggningen. Det är en ökning sedan 2017 med mer än 200%. Helt bedrövligt och väldigt tragiskt.

I Stockholm, Göteborg och Malmö kan man se långa matköer för frukost, lunch och middag på flera ställen. Kyrkorna ställer upp, Stadsmissionerna och en hel del ideella organisationer (till exempel Hemlösa, se Instagram – klicka här). Det är fantastiskt att se människor och organisationer som ställer upp med mat och tid men samtidigt är det fruktansvärt tragiskt och ledsamt att se hur människor i Sverige får be om mat på det här sättet för att överleva.

Sundsvall har enligt lokaltidningen ett kommunalt härbärge som besöks av mellan 50 och 70 personer per dygn. Under många år har invånarna skrivit insändare och framfört sina synpunkter om de hemlösas situation i staden. I Sundsvall syns de hemlösa som sovandes på tågstationen, på busstationen, runtom och inne på sjukhusområdet. De allra flesta ställer sig frågan; vad görs åt detta?

Det har en funnits ett nationellt arbetssätt, en metod, som är utarbetat för att hjälpa människor från hemlöshet och missbruksproblem till trygghet och framtid. Det kallas för ”bostad först”.

Sveriges kommuner och regioner, en intresseorganisation, skriver;

”Arbetssättet i Bostad först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. Rent konkret erbjuds människor i akut hemlöshet ett eget förstahandskontrakt.

Detta kombineras sedan med frivilliga och individuellt anpassade hjälpinsatser. Bostad först (Housing first) har sitt ursprung i USA på 1990-talet, och i bland annat USA, Tyskland och Finland visar arbetssättet goda resultat.”

Sundsvalls kommun tyckte detta lät som en bra idé 2017 och sjösatte ett projekt. Målet var att 15 hemlösa skulle få ett förstahandskontrakt på en lägenhet och på så vis en trygg tillvaro för att få förutsättningar till rehabilitering och en bättre framtid. Det låter bra.

Mitthem som är kommunens helägda fastighetsbolag hade åtminstone då dessutom ägardirekt som innebar att 100 lägenheter per år skulle avsättas för kommunens egna verksamheter, så som socialtjänsten.

Det här var alltså 2017. När Sveriges Radio gör en uppföljning i februari 2019 om hur det löper på med projektet, har endast 1 (!) person fått ett förstahandskontrakt. Idag svarar kommunens samordnare att Mitthem, det helägda kommunala fastighetsbolaget, säger nej. Intresserade av en lösning som inkluderar borgensåtagande från socialtjänsten, är istället det privata fastighetsbolaget Balder, med Erik Selin som grundare och storägare.

Hemlösheten är inget annat än ett stort misslyckande för vårt samhälle. Samtidigt är jag tacksamma för alla härbärgen, församlingar, stadsmissioner och frivilligorganisationer som bidrar till en bättre vardag för alla de som hamnat utanför.