Tessin känns inte alltid tryggt och seriöst

Tessin är en crowdfunding-plattform, eller som de själva skriver; ”En elektronisk anslagstavla”, som erbjuder möjligheten att finna, utvärdera och delta i fastighetsprojekt av olika slag. Det handlar om allt från att bygga en fastighet, till konvertering av fastighetstyp eller helt sonika ett köp av befintlig hyresfastighet. Utgångspunkten är att fler ska kunna delta i den här typen av projektinvesteringar. Så har jag gjort.

Inspirerad av flera andra bloggare, bland andra ”Kronan till miljonen”, ”Rika tillsammans” och ”Petrusko”, har jag fortsatt mina investeringar i Tessin och jag tycker att det är givande. Det ger mig en möjlighet att lära mer om fastighetsinvesteringar, men också att få vara med och bidra till samhällsutvecklingen för att många gånger skapa fler attraktiva boenden. Det känns som en win-win.

Hittills har tre projekt av tre fortlöpt väl och de har blivit fullt återbetalda, med årsräntor mellan 8-12%. Löpande uppdateringar och inga förseningar. Ett projekt gav lite ont i magen, när något dotterbolag gick i konkurs och det var lite rörigt, men efter mycket om och men så såldes aktuell fastighet till annat företag vilket möjliggjorde för oss investerare att få tillbaka vårt kapital samt uppluppen ränta.

Kundservicen Tessin ger är den som gnager mig mest och nu gör att jag överväger om jag verkligen vill fortsätta med detta. Ofta när man kontaktar Tessin, oavsett vad det må vara, så har det uteslutande varit ”vi vet inte”, ”vi får inte svara på det”, ”vi återkommer”. Aldrig, aldrig, aldrig har jag fått ett svar jag känt mig tillfreds med. Många gånger har jag istället fått vända mig direkt till projektägarna i respektive bolag.

Låt mig ge ett exempel. Jag har investerat i Tessins första projekt i Finland. Rubriken är ”Bostadsförvärv i centrala Åbo”. En av fördelarna med just detta projekt är att det ger löpande ränteutbetalningar. Utlåningen sker över 24 månader och ränta ska utbetalas var sjätte månad.

På mina personliga sidor hos Tessin ser det därför ut såhär:

Skärmavbild 2020-03-30 kl. 14.50.38

Ränteutbetalningen den 25 september skedde utan anmärkning, smidigt och bra.
Precis så som man förväntar sig.

Ränteutbetalningen den 25 mars, däremot, har ännu inte kommit.
När jag så mailade och frågade Tessin om detta den 25 mars, får jag följande svar.

Skärmavbild 2020-03-30 kl. 14.53.51

Jaha? Inom någon vecka, tänker jag? Hur seriöst låter det? Eftersom att Tessin i detta hänvisar till projektbolaget, söker jag fram låneavtalet, hittar e-postadress till VD:n i bolaget och mailar honom direkt för att kolla läget. Svaret kommer ganska omgående: Det är Tessin som inte vet vad de håller på med.

Skärmavbild 2020-03-30 kl. 14.56.15

När jag fått svaret från projektbolaget, vidarebefordrar jag det direkt till Tessin och hänvisar min fråga till det; Vem har bollen och varför har jag inte fått utbetalningen enligt avtal den 25 mars?

Tessin svarar i vanlig ordning avvikande och utan att ta något som helst ansvar.

Skärmavbild 2020-03-30 kl. 14.58.59

 

Sen dröjer det knappt två timmar, kommer följande mail från Tessin.

Skärmavbild 2020-03-30 kl. 15.00.41

 

Givet villkoren att utbetalning skulle ha skett den 25 mars och att Tessin själva tidigare skriver att dröjsmålsränta ska utgå om räntan blir fördröjd, ställer jag den frågan som svar på ovan mail. Vad jag får för respons på det?

Skärmavbild 2020-03-30 kl. 15.02.17

Av vad jag förstår, så utbetalas ingen dröjsmålsränta eftersom att förseningen beror på en ”administrativ miss” hos Tessin. Detta ansvar tar de dock ej på sig och svarar så kort de bara kan.

Det är inga summor att tala om, men detta är bara ett exempel i raden av flera händelser där jag upplever att Tessin inte tar ansvar och inte känns fullt trygga att investera genom.

Jag har haft tre lyckade projekt som blivit fullt återbetalda och just nu har jag ovan projekt samt något till som är pågående. När de är avslutade, är jag osäker på om jag vågar fortsätta investera genom Tessin. Det känns inte alltid seriöst.

Har ni varit med om något liknande? Finns det några andra bättre alternativ till Tessin, som ni kan rekommendera?