De sociala- och ekonomiska utmaningarna efter Corona-krisen kommer att bli tuffa

Det är en svår ekonomisk och social tid just nu. Oron med anledning av det nya Coronaviruset och de stora rörelseinskränkningar människor drabbats av, bidrar till social och ekonomisk isolering.

Vi uppmanas i allt större utsträckning att stanna hemma och ta hand om varandra. Det är bra, framför allt för att minska spridningstakten men ock för att värna de äldre som är de allra mest sköra. Det bidrar dock till en social isolering som påverkar negativt. Inte minst i familjer där våld är förekommande. Lägg därtill tidigare eller kommande arbetslöshet, oro för ekonomi och social status. Detta är faktorer som ytterligare kan bidra till våld och missbruk i en isolerad miljö. Jag är oroad.

Regeringens offensiva politik för att på olika sätt stödja ekonomin och rädda jobb så långt det är möjligt är givetvis väldigt viktigt. Korttidspermittering är ett av de förslag som jag tycker verkar ge omedelbar effektlättnad samtidigt som många, framför allt inom hotell- och restaurang, kan fortsätta vara anställda men går ner i arbetstid och något i lön. Samtidigt får arbetsgivaren större stöd med lönekostnaderna, vilket är en stor lättnad under tiden man kan anpassa verksamheten och i övrigt administrera de akuta stöd man kan tänkas behöva under denna pressade virusperiod.

Många har reda hunnit bli varslade om uppsägning. Det är svårt att veta när det här kommer att börja avta, stabilisera sig och förhoppningsvis vända till ekonomisk tillväxt. Min djupaste förhoppning är att det ska ske så snart det bara är möjligt. Redan nu är det ansträngt och jag är osäker på hur mycket mer samhället och ekonomin kommer att klara. Våra sociala- och ekonomiska utmaningar efter den här tiden tror jag kommer att vara oerhört tuffa.